Pilvihallittu Windows 10, AzureAD, Intune, Intune for Education, Windows Autopilot, Graph API, Powershell, mobiililaitehallinta

Yodamiitti on tehnyt pilvihallitun Windows 10 parissa töitä siitä lähtien, kun konsepti on ollut olemassa (Windows 10 1511 -versiosta lähtien). Yodamiitin rakentama Asennustikku oli ensimmäisiä toteutuksia koko maailmassa pilvihallitun Windows 10 -käyttöönoton helpottamiseksi.

Työasemien asennusten osalta olemme siirtymässä Windows Autopilottiin.

Yodamiitin osaaminen kattaa kaiken Pilvihallittuun Windows 10:een liittyen ja tämä osa-alue työllistää Yodamiittia tällä hetkellä eniten. Yodamiitti myös omalta osaltaan auttaa Microsoftia kehittämään tätä palvelua Petrin Microsoft MVP -statuksen myötä.

Intunen hallintaa voidaan automatisoida Powershellin ja Graph API:n avulla. Yodamiitilla löytyy tähän erityisosaamista. Hyvänä esimerkkinä Petrin koodaama Powershell-pohjainen graafinen Intune-käyttöliittymä, joka helpottaa tietyissä hallintatoiminnoissa viralliseen käyttöliittymään verrattuna.

https://github.com/petripaavola/Yodamiitti_IntuneManagementGUI_CommunityEdition

Samalla kun Intune otetaan käyttöön, niin sinne voidaan helposti liittää myös Android- ja iOS-mobiililaitteet.

Windows 10 -käyttöönotto

Yodamiitti on toteuttanut useita Windows 10 -käyttöönottoprojekteja niin perinteiseen On-Premise -ympäristöön kuin myös Intune-pohjaisena pilvihallintana. Päivitysprojekteissa hyödynnetään joko perinteisiä hallintavälineitä kuten AD/GPO, SCCM ja MDT tai pilvihallinnassa Intune ja Windows Autopilot -palvelua.

Windows 7 -tuki loppuu 14.1.2020. Varsinkin elinkaaren loppupäässä olevia Windows 7 -laitteita voidaan päivittää Windows 10:een myös In-Place Upgraden avulla, jolloin koneita ei ole pakko jyrätä sileäksi Windows 10 -päivityksen yhteydessä. Tällöin koneissa säilyvät sekä ohjelmat, että käyttäjän tiedostot. In-Place Upgrade voi tulla ajankohtaiseksi, jos Windows 10 -käyttöönottoprojekti ei muuten ehdi päivittämään kaikkia laitteita pois Windows 7:stä.

Windows 10 -käyttöjärjestelmä tuo mukanaan suuren joukon uusia ominaisuuksia ja uusia tapoja toimia, joiden käyttöönottoa on syytä harkita päivitysprojektin yhteydessä.

Windows 10 -konsultointi voi kattaa kaiken käyttöönotoista ja teknisestä konfiguroinnista laajempiin käyttöönottoprojektien suunnitteluihin ja kaikkeen siltä väliltä.

Konsultoinnin lisäksi yleensä kannattaa pitää Windows 10 -koulutuksia tai -workshoppeja räätälöitynä tilanteen mukaisesti, jotta kaikilla on selkeä yleiskuva Windows 10:n tuomista uusista mahdollisuuksista yritykselle.

Microsoft Most Valuable Professional -tunnustus Windows-käyttöjärjestelmän alueelta tuo Yodamiitin tarjontaan ainutlaatuista osaamista ja tietoa.

 

Työasemasparraus

Tekniikkaa

Toimiiko työasemaympäristösi optimaalisella tavalla? Tuntuuko, että työasemat ovat hitaita ja konfigurointi on mennyt liian monimutkaiseksi? Onko työaseman käyttöönottoprosessi pitkä ja aikaa vievä, kestääkö työaseman asennus liian kauan?

Ei-tekniikkaa

Työasemaympäristö koostuu teknisten järjestelmien lisäksi henkilöistä ja ryhmistä, jotka ylläpitävät ja kehittävät Työasemapalvelua. Teknisten näkökulmien lisäksi Työasemasparraus ottaa kantaa myös siihen, miten Työasemapalvelua tuotetaan ja kehitetään sekä miten organisaatio ja henkilöt toimivat palvelun näkökulmasta.

Miten

Sparraus pitää sisällään useita haastatteluja sekä tutustumista käytännön työhön aihealueisiin liittyvien toimintojen osalta.

Raportti

Työasemasparraus tuottaa liiketoimintajohdolle selkeän raportin, josta ilmenee nykytilanteen hyvät puolet, kehitettävät asiat sekä mahdolliset korjattavat asiat. Nämä kaikki sekä tekniikan, että palveluntuottamisen näkökulmasta.

 

Microsoft-tuotteisiin liittyvä konsultointi

Konsultointi kattaa laajan joukon Microsoft-tuotteita ja -teknologioita. Kysy rohkeasti. Me myös tarvittaessa kieltäydymme kohteliaasti ja autamme etsimään oikean henkilön tehtävään, jos aihealue on sellainen, johon mielestämme joku muu asiantuntija auttaisi teitä paremmin.

 

Ei-Microsoft tuotteisiin liittyvä konsultointi

Nykypäivän tietotekniset ympäristöt koostuvat kattavasti eri laite- ja sovellustoimittajien tuotteiden ympärille. Tähän liittyy mm. verkkoteknologiat, verkon aktiivilaitteet, palvelimet, palvelimien hallinta, palveluiden hallinta ja palveluiden toteutus. Linux-alusta, shell/perl -sriptaaminen, virtualisointijärjestelmät ym. ovat näistä vain murto-osa. Yodamiitti tarjonta kattaa myös laajan joukon ei-Microsoft -teknologioita.

 

Organisaatio/tiimi -sparraus

Pitkän kokemuksen kautta Yodamiitin osaaminen kattaa niin syvällisen tekniikan kuin palvelun tuottamisen ja tuotteistamisen. Tätä kautta on kehittynyt kyky toimia tulkkina teknisten asiantuntijoiden ja liiketoimintajohdon ja/tai IT-arkkitehtien kanssa. Organisaatiosparraus tutustuu käytännön työhön, haastattelee asiantuntijoita sekä tutustuu käytännön työilmapiiriin paikan päällä.

Sparrauksen tavoitteet ja tuotettavan loppuraportin sisältö toteutetaan räätälöitynä asiakkaan tarpeiden mukaan.