Windows 10 Education -asennustikku oppilaitoksille

Update: Windows 10 Education Version 1809.1 on juuri julkaistu.

Yodamiitti on yhdessä Suomen Microsoftin kanssa tuottanut Windows 10 Education -asennustikun, jonka avulla päätelaitteet voi asentaa helposti Windows 10 Education -käyttöjärjestelmään. Asennuksen yhteydessä laitteet liitetään Azure AD -pilvihakemistoon, joka organisaatiossasi on jo todennäköisesti käytössä Office365-palvelun myötä. Tämä on erityisen hyvä ratkaisu niihin päätelaitteisiin, jotka eivät aiemmin ole olleet keskitetyssä hallinnassa (stand alone -laitteet).

Laitteisiin voi kirjautua Office365-palvelun sähköpostiosoitteella ja salasanalla, jolloin erillisiä paikallisia tunnuksia ei tarvitse luoda laitekohtaisesti.

Asennustikun ohjeet ja latauslinkki Windows 10 1809 -versiolle löytyy täältä.

Apumahdollisuuksia Asennustikun käyttöönottoon ja ylläpitoon löydät sivun lopusta.

Asennustikun hyödyt ja ominaisuudet

USB-asennustikulla laitteeseen asennetaan Windows 10 Education x64 -käyttöjärjestelmä (versio 1809.1). Käyttöjärjestelmän asennuksen yhteydessä asennetaan myös Office365 -palvelua hyödyntävä Office ProPlus -ohjelmisto.

Asennustikku asentaa ja konfiguroi mm. seuraavia asioita:

Shared-roolin StartLayout

 • Office365 ProPlus:n asennus

 • Shared-roolissa Officen lisensointi on määritelty niin, että se ei vie jokaiselta kiinteätä Office-aktivointia

 • Office ei kysy aloituksessa tiedostoformaattikysymyksiä

 • Skype for Business tukee Single-Sign-On -toiminnallisuutta, jos se on aktivoitu Office365-tenantissa

 • OneNoteen on asennettu lisäosat ClassNotebook sekä Microsoft Learning Tools

 • Microsoft Edge -selaimen aloitussivu

 • Edge ei kysy käynnistyessä lisäkysymyksiä

 • Internet Explorer ei kysy käynnistyessä lisäkysymyksiä aloitussivusta ja hakukoneesta

 • OneDrive konfiguroituu käyttöön automaattisesti

 • OneDrive Files On-Demand konfiguroituu käyttöön automaattisesti

 • OneDrive Known Folder Move on konfiguroituvissa käyttöön

 • Start-valikon oletusnäkymän päivitys, jotta tärkeät sovellukset löytyvät helpommin

 • Poistaa muutamia Windows 10:n sisäänrakennettuja ylimääräisiä Universal-sovelluksia (nämä saa halutessaan asennettua takaisin Store-sovelluksen kautta)

 • Asentaa OneDrive, Sway ja Minecraft Education Edition Universal-sovellukset

 • Konfiguroi laitteeseen määriteltyjen WLAN-verkkojen asetukset, jotta langaton verkko toimii automaattisesti

Asennustikun asennusvaihtoehdot

Asennustikku tukee eri käyttöjärjestelmäkieliä sekä eri rooleja. Lisäksi asennuksen alussa laitteelle määritellään nimi, jotta laitteiden hallinta myöhemmin on helpompaa.

Windows 10 Education -asennusvaihtoehdot

Kieleksi voidaan valita Englanti, Suomi tai Ruotsi. Haluttu kieli valitaan laitteen asennuksen alkussa.

Rooliksi asennukseen voidaan valita Personal tai Shared.

Personal-roolia käytetään, kun laite asennetaan henkilökohtaiseen käyttöön. Laitteen asennuksen yhteydessä käyttöjärjestelmään voidaan asettaa PIN-koodi, jolla voi kirjautua sisään laitteeseen. Tällöin aktivoidaan Windows Hello for Business / Passport for Work -toiminnallisuus, joka turvaa salasanoja (Microsoftin) pilvipalveluita käyttäessä. Tämä toiminto on oletuksena pois päältä, mutta sen voi kytkeä halutessaan käyttöön.

Shared-roolia käytetään, kun laite tulee yleiseen tai jaettuun käyttöön. Tässä tapauksessa laitteeseen saattaa kirjautua useampi eri henkilö. Luokan oppilaiden yhteisessä käytössä oleva laite on tästä oiva esimerkki. Myös Office-ohjelmisto on määritelty Shared-tilaan eli se ei vie kiinteätä lisenssiä jokaiselta henkilöltä. Lisäksi Office-ohjelmista jätetään asentamatta Outlook sekä OneDrive for Business -synkronointiohjelmisto. Oletuksena laitteisiin asetetaan SharedPC-asetukset, jotka nopeuttavat laitetta jaetussa käytössä ja mm. käyttäjäprofiileja siivotaan automaattisesti, jos levytila uhkaa loppua.

Azure AD on todennäköisesti organisaatiossasi jo käytössä

Azure AD toimii Microsoftin pilvipalveluiden identiteettihakemistona. Yleisin Azure AD:ta hyödyntävä Microsoftin pilvipalvelu on Office365, joka on varsinkin monessa oppilaitoksessa käytössä.

Azure AD:sta täytyy erikseen sallia laitteiden liittäminen Azure AD:hen. Samalla kannattaa määritellä laitteille Azure AD:ssa oleva käyttäjätunnus, jolle annetaan pääkäyttäjän oikeudet asennettuihin laitteisiin.

Azure AD:n hyödyt

Azure AD:hen liitetyt laitteet mahdollistavat Single-Sign-On -toiminnallisuuden Microsoftin pilvipalveluihin. Käytännössä esim. Office365-palvelut toimivat päätelaitteessa suoraan, eikä salasanaa kysytä erikseen.

Windows 10:n Store for Business toimii automaattisesti Office365-käyttäjätunnuksilla.

Laitteisiin voi kirjautua Office365-palvelun sähköpostiosoitteella ja salasanalla, jolloin erillisiä paikallisia tunnuksia ei tarvitse luoda laitekohtaisesti. Tämä on erityisen kätevää yhteiskäyttöisissä laitteissa.

Azure Enterprise State Roaming -toiminto synkronoi käyttäjäasetuksia Azure AD -hakemistoon, josta ne voidaan synkronoida muihin laitteisiin.

Azure AD:hen kytkeytyminen asennuksen yhteydessä

Azure AD:hen kytkeytyminen käsin asennuksen loppuvaiheessa

Päätelaitteen asennus etenee alun jälkeen automaattisesti. Asennuksen loppuvaiheessa valitaan liittäminen Azure AD:hen ja tehdään liitos omilla käyttäjätunnuksilla (Office365-palvelussa käytössä oleva sähköposti ja salasana).

Vaihtoehtoisesti AzureAD Bulk Join -toiminnon avulla asennus voi liittää laitteen täysin automaattisesti AzureAD:hen ilman käyttäjätunnusten syöttämistä.

Koneessa täytyy olla toimiva verkkoyhteys (WLAN tai LAN) asennuksen aikana, jotta Azure AD -liitos voidaan tehdä.

 Intune MDM -hallinta automaattisesti Azure AD -kytkennän yhteydessä

Uusien Microsoft-oppilaitossopimusten myötä useimpiin organisaatioihin on jo tullut käyttöön Microsoft365 Education A3/A5 -lisenssit. Tämä sisältää myös Enterprise Mobility + Security -paketin (EMS), joka sisältää mm. Intune-käyttöoikeuden.

Jos Intune ei ole jo ennestään käytössä, niin nyt on hyvä aika konfiguroida se käyttöön, jotta työasemat saadaan Intune-hallinnan piiriin automaattisesti Azure AD -liitännän yhteydessä.


Pilvihallitun WIndows 10 -konseptin ylläpito ja asiantuntija-apua palveluna

Windows-koneiden asetukset, Asennustikku ja hallintajärjestelmät vaativat säännöllistä operointia, huoltoa tai päivityksiä. Tässä palvelussa saat käyttöösi Yodamiitin vuosien kokemuksen työasemien ja järjestelmien ylläpidosta ja kehityksestä.

Windows Autopilot mahdollistaa työasemien käyttöönoton ilman työasemien perinteistä ylijyräystä. Asennustikun toimintalogiikka voidaan siirtää myös Intune+Autopilot -ympäristöön ja tulevaisuudessa näin todennäköisesti muutenkin tehdään.

Asennustikkuun voidaan tehdä laajempia muutoksia ja lisäyksiä. Yleisimpiä lisäyksiä ovat mm.

 • Asiakaskohtainen levykuva, jossa on mukana sovelluksia. Tämä nopeuttaa laitteen asennusaikaa huomattavasti.

 • Konemallien ajurilisäyksiä, jotka vaativat lisäksi sovellusasennuksia

 • Asiakaskohtaiset Brändäys-asetukset, esim. taustakuva tai käyttäjän henkilökohtainen profiilikuva

 • Win32-sovellusasennuksia

 • Muutoksia asennukseen ja konfiguraatioon

 • MDM-asetusten konfigurointia

 • Universal-sovellusten asennuksia

 • Koneiden liittäminen hallintaan - yleisin Microsoftin Intune-hallinta, joka integroituu muihin Azure-palveluihin

 • Massa-asennukset suljetuissa verkoissa verkon yli, jolloin ei välttämättä tarvita USB-tikkuja

Yodamiitti tekee yhteistyötä myös laitetoimittajien ja -valmistajien kanssa. Asennustikusta voidaan muokata esiasennukseen sopiva konfiguraatio, jolla yhteistyökumppani voi esiasentaa laitteet valmiiksi. Näin laitteiden käyttöönotto on nopeampaa ja laitteen voi halutessaan toimittaa jopa suoraan loppukäyttäjälle.

Asennuksen jälkeen päätelaitteita hallitaan monin eri tavoin. Azure AD:hen kytkettyjä laitteita on luonnollista hallita Microsoftin pilvipohjaisella Intune-hallintatuotteella. Intunella voidaan hallita mm. Windows 10 -laitteiden konfiguraatioita sekä sovellusasennuksia (Universal Appsit, Win32/MSI-asennukset ja käytännössä mikä tahansa automatisoitavissa oleva asennus). Ylläpitosopimus tarjoaa vinkkejä, asetuksia ja työkaluja laitteiden hallintaan Azure AD:n, Store for Busineksen, Intunen ja Windows Autopilotin avulla.

Kuukausihinta kattaisi normaalisti vajaan puolen päivän asiantuntijatyön kuukaudessa. Tämä palvelu perustuu siihen, että kehitystä tehdään asiakastarpeiden perusteella ja tehtyjä ratkaisuja voidaan jakaa ja hyödyntää useissa asiakasympäristöissä. Näin jokaisen asiakkaan ei tarvitse maksaa täyttä hintaa jokaisesta uudesta ominaisuudesta.

Oppilaitoshinta: 500 euroa / kuukausi alv0%

Yodamiitti Oy on KL-Kuntahankintojen alihankkija.

Lisätietoja: myynti@yodamiitti.fi